Welkom bij FloorHouse! U heeft vragen? Klik hier.
Laden
Bezig met toevoegen...

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring informeert u over de wijze waarop informatie die u verstrekt via deze site wordt ingezameld, gebruikt en doorgegeven.

Wij adviseren u om de tekst van dit privacybeleid geheel te lezen, vooraleer u deze site gebruikt of er informatie aan verstrekt.


Passieve informatievergaring

Wanneer u door een website navigeert, kan bepaalde informatie passief worden ingezameld (d.w.z. zonder dat informatie door uzelf op actieve wijze wordt verstrekt) door middel van diverse technologische hulpmiddelen zoals IP-adressen, cookies, internetlabels en navigatiegegevens.

Het gebruik van cookies

Bekijk hier meer informatie over ons cookiebeleid.

Verstrekte informatie en materiaal

Indien je informatie of ander materiaal aan ons verstrekt, ga je ermee akkoord dat wij hiervan gebruik kunnen maken. Je garandeert dat de informatie of het materiaal a) geen inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms-) rechten van derden, en b) niet onrechtmatig is jegens derden.

Op bepaalde onderdelen van de website kunnen de gebruikers zelf informatie plaatsen. Het is voor ons onmogelijk om vooraf deze informatie te controleren. Wij zijn hiervoor dan ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk. Wij behouden ons het recht deze informatie op elk moment in te korten, te wijzigen of te verwijderen.

Persoonsgegevens

Indien je op de website persoonsgegevens aan ons verstrekt, zoals je naam en e-mailadres, is onze privacyverklaring van toepassing. Wij raden je aan om deze privacyverklaring goed te lezen voordat je ons deze gegevens verstrekt.

Veiligheid

Er worden technische en administratieve maatregelen ingevoerd om persoonlijke informatie en andere data op onze servers te beschermen tegen onwettige toegang, verlies of wijziging. Nochtans kan de veiligheid van een server of een overbrenging via het internet niet voor honderd procent worden gewaarborgd. Daarom gebeurt elke mededeling op uw eigen risico.

Contact

Indien je een vraag of klacht hebt over deze website, neem dan contact via e-mail: info@floorhouse.be
U kunt ook gebruik maken van ons cantactformulier.

Diversen

Gezien de privacywetgeving sterk evolueert, kan het privacyluik van deze site worden aangepast zonder voorafgaande kennisgeving; het is op elk ogenblik beschikbaar op de site voor consultatie.

Op deze gebruiksvoorwaarden en het gebruik van de website is Belgisch recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met deze website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Antwerpen.

FLOORHOUSE TOPDEALS

Laden
Laden
Veilig online betalen met o.a.
Levering / pakketverzending naar BE en NL