Welkom bij FloorHouse! U heeft vragen? Contacteer ons.
Laden
Bezig met toevoegen...

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring informeert u over de wijze waarop informatie die u verstrekt via deze site wordt ingezameld, gebruikt en doorgegeven.

Wij adviseren u om de tekst van dit privacybeleid geheel te lezen, vooraleer u deze site gebruikt of er informatie aan verstrekt.


FloorHouse NV, met zijn maatschappelijke hoofdzetel op Boomsesteenweg 59 te 2630 Aartselaar, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Onze Contactgegevens

http://www.floorhouse.be
webshop@floorhouse.be
+32 3 887 17 87

Indien u een vraag of klacht hebt over deze website, neem dan contact via e-mail.
U kunt ook gebruik maken van ons contactformulier.

Passieve informatievergaring

Wanneer u door een website navigeert, kan bepaalde informatie passief worden ingezameld (d.w.z. zonder dat informatie door uzelf op actieve wijze wordt verstrekt) door middel van diverse technologische hulpmiddelen zoals IP-adressen, cookies, internetlabels en navigatiegegevens.

Het gebruik van cookies

We gebruiken cookies om content en advertenties te personaliseren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Ook delen we informatie over uw gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse. Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die u aan ze heeft verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun services. Bekijk hier meer informatie over ons cookiebeleid.

Persoonsgegevens die wij verwerken

FloorHouse NV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens zoals uw adres (leveradres/facturatieadres) of BTW nummer/ondernemingsnummer die u actief verstrekt door bijvoorbeeld een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.
Indien u informatie of ander materiaal aan ons verstrekt, gaat u ermee akkoord dat wij hiervan gebruik kunnen maken. U garandeert dat de informatie of het materiaal a) geen inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms-) rechten van derden, en b) niet onrechtmatig is jegens derden.

Op bepaalde onderdelen van de website kunnen de gebruikers zelf informatie plaatsen. Het is voor ons onmogelijk om vooraf deze informatie te controleren. Wij zijn hiervoor dan ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk. Wij behouden ons het recht deze informatie op elk moment in te korten, te wijzigen of te verwijderen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via webshop@floorhouse.be, dan verwijderen wij deze informatie onmiddellijk.

Persoonsgegevens

Indien u op de website persoonsgegevens aan ons verstrekt, zoals uw naam en e-mailadres, is onze privacyverklaring van toepassing. Wij raden u aan om deze privacyverklaring goed te lezen voordat je ons deze gegevens verstrekt.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

FloorHouse NV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • U te kunnen contacteren indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Het afhandelen van uw betaling
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Het toesturen van informatie betreffende de door u aangekochte goederen
 • FloorHouse NV analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. Zie voor meer informatie hierover ook ons Cookiebeleid.

  Geautomatiseerde besluitvorming

  FloorHouse NV neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van FloorHouse NV) tussen zit.

  Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

  FloorHouse NV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
  • Uw persoonlijke gegevens op bestelbonnen/facturen > verplichte termijn volgens de regelgeving van de Belgische Overheid
  • Uw persoonlijke gegevens in uw online account > zonder beperking > Uitvoering van onze dienstverlening
  • Uw persoonlijke gegevens in de afsprakenmodule > max. 1 jaar > Contacttracing in het kader van Corona
  • Uw persoonlijke gegevens in de verhuuragenda > max. 1 jaar > Uitvoering van onze dienstverlening

  Delen van persoonsgegevens met derden

  FloorHouse NV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Hieronder vallen bijvoorbeeld bedrijven die de leveringen in opdracht van FloorHouse NV uitvoeren, zoals bpost en andere transportbedrijven. Maar ook ten opzichte van garantiegevallen, schadeclaims en stalen aanvragen zullen persoonsgegevens worden gedeeld om de bijhorende service te kunnen verlenen. Hierbij zullen de gegevens met de betreffende fabrikant of leverancier worden gedeeld.FloorHouse NV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

  Veiligheid

  FloorHouse NV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Er zijn technische en administratieve maatregelen ingevoerd om persoonlijke informatie en andere data op onze servers te beschermen tegen onwettige toegang, verlies of wijziging. Helaas kan de veiligheid van een server of een overbrenging via het internet niet voor honderd procent worden gewaarborgd. Daarom gebeurt elke mededeling op uw eigen risico. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via webshop@floorhouse.be

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar webshop@floorhouse.be. FloorHouse NV zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

  Diversen

  Gezien de privacywetgeving sterk evolueert, kan het privacyluik van deze site worden aangepast zonder voorafgaande kennisgeving; het is op elk ogenblik beschikbaar op de site voor consultatie.

  Op deze gebruiksvoorwaarden en het gebruik van de website is Belgisch recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met deze website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechtbank te Antwerpen.

  FLOORHOUSE TOPDEALS

  Laden
  Laden
  Veilig online betalen met o.a.
  Levering / pakketverzending naar BE en NL